Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch covid-19

Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch covid-19

Lượt xem:

Hưởng ứng lời kêu gọi của BTG Huyện Ủy, LĐLĐ huyện, PGD huyện Vĩnh Thuận. Ngày 22/7/2021, CĐCS Trường đã tổ chức vận động đoàn viên công đoàn hỗ trợ cho những người làm công tác tuyến đầu phòng chống dịch, những người có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ cách ly tại Huyện Vĩnh Thuận. Qua công tác vận động, công đoàn đã tổng hợp và... ...
Kế hoạch dự thi tìm hiểu NQ ĐH lần thứ XIII của Đảng và NQ ĐH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI

Kế hoạch dự thi tìm hiểu NQ ĐH lần thứ XIII của Đảng và NQ ĐH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 47-KH/BTGTU, ngày 14-5-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025”; Kế hoạch số 19-KH/HU, ngày 08-4-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tổ chức học tập, quán... ...
Báo cáo tham luận Nông thôn mới

Báo cáo tham luận Nông thôn mới

Lượt xem:

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là chương trình phát triển toàn diện về xây dựng nông nghiệp – nông dân – nông thôn, chương trình được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó cộng đồng dân cư... ...
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Lượt xem:

...
Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lượt xem:

Lê ...
Hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

Hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

Lượt xem:

Chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2020, sáng ngày 19/11, Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc tổ chức sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Tôn Sư Trọng Đạo”. Nhân buổi sinh hoạt ngoại khóa, Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc đã tổ chức các trò chơi dân gian như: Nhảy bao bố, truyền Chanh, đua xe đạp chậm… hoạt động đã thu hút 100% các... ...
Báo cáo chuyên đề “giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”

Báo cáo chuyên đề “giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”

Lượt xem:

Tính tiên phong của Đảng và đảng viên là một trong những phẩm chất quan trọng nhất đối với mỗi đảng viên trong mọi giai đoạn cách mạng. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối, Nghị quyết… và bằng chính sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết... ...
Chuyên đề 2020

Chuyên đề 2020

Lượt xem:

Sau khi tiếp thu, học tập Chuyên đề năm 2020 “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng viên chi bộ đã tập trung viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 ...