Giáo viên tổ Tự Nhiên tăng cường công tác làm ĐDDH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm giúp cho công tác dạy học có hiệu quả , giúp cho học sinh năng động hơn, tích cực hơn, hứng thú trong quá trình học tập thầy Bùi Duy Khánh và Nguyễn Ngọc Khởi kết hợp làm ĐDDH phục vụ cho công tác giảng dạy.