Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/QĐ-PGDĐT 20/02/2024 Quyết định, V/v khen thưởng HSG cấp huyện năm học 2023-2024
29/QĐ-TTg 09/01/2024 Quyết định, V/v tặng Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ
23/2023/QĐ-HĐND 28/12/2023 Quyết định, Quy định mức thu học phí
1692/QĐ-SGDĐT 12/12/2023 Quyết định, V/v công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024
3039/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định, V/v tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
3038/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định, V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2023-2024
3037/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định, V/v tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
15/QĐ-TH&THCSVBB 01/09/2023 Quyết định, Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2023-2024
16/QĐ-TH&THCSVBB 01/09/2023 Quyết định, Thành lập tổ chuyên môn năm học 2023-2024
24/QĐ-TH&THCSVBB 01/09/2023 Quyết định, Quyết định tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2023-2024
172/PGDĐT-VT 14/08/2023 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, Về việc thực hiện một số hoạt động đầu năm 2023-2024
1968/QĐ-UBND 08/08/2023 Quyết định, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với GV mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Trang 1 / 41234»