Chất lượng cuối năm học 2020-2021

Chất lượng cuối năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Chất lượng 2 mặt GD HKI 2020-2021

Chất lượng 2 mặt GD HKI 2020-2021

Lượt xem:

...
Kỳ thi HSG cấp Huyện năm học 2020-2021

Kỳ thi HSG cấp Huyện năm học 2020-2021

Lượt xem:

Tham gia ký thi, đơn vị trường có 5 em học sinh đạt giải cấp huyện: 1 em giải III môn Địa; 4 em giải KK môn Ngữ Văn, Địa và Vật Lý. Hai em được chọn tham gia dự thi cấp Tỉnh môn Lý và Địa ...
Kế hoạch kiểm định chất lượng

Kế hoạch kiểm định chất lượng

Lượt xem:

...
Chất lượng cuối năm học 2019-2020

Chất lượng cuối năm học 2019-2020

Lượt xem:

...