Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 19/TTr-TH&THCSVBB 25/09/2023 Tờ trình, Về việc xin xây dựng mới nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại điểm trường chính
Số 06/TTr-TH&THCSVBB 09/09/2023 Tờ trình, Về việc xin bổ sung kinh phí để chi trả công tác phí cho cán bộ giáo viên, sửa chữa phòng thư viện, thiết bị và mua máy Tivi, máy lạnh
số 17/TTr-TH&THCSVBB 17/07/2023 Tờ trình, Về việc xin kinh phí năm 2023 để làm mái che sân trường phục vụ tổ chức lễ và sinh hoạt chào cờ từ năm học 2022-2023