CĐCS trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc với mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” năm học 2023-2024

CĐCS trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc với mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” năm học 2023-2024

Lượt xem:

          Tháng 8 năm 2023, CĐCS trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Bắc đã triển khai mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”. Hoạt động này đã giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo thêm nguồn Quỹ để hỗ trợ, động viên các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.           Trường Tiểu... ...
CĐCS trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc với mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” năm học 2023-2024

CĐCS trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc với mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” năm học 2023-2024

Lượt xem:

          Tháng 8 năm 2023, CĐCS trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Bắc đã triển khai mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”. Hoạt động này đã giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo thêm nguồn Quỹ để hỗ trợ, động viên các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.           Trường Tiểu... ...
TIẾT HOẠT ĐỘNG GDNGLL

TIẾT HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Lượt xem:

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hoá. Đây là những hoạt động nối tiếp các hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp. Nói một cách hình ảnh thì Hoạt động giáo dục kỹ năng ngoài giờ là chiếc cầu nối giữa công tác giảng dạy trên lớp với công tác giáo... ...