TIN TỨC CÁC BÁO

Chuyên đề giáo dục

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao...

Tin tức

Hội Nghị CBCVC đầu năm

Hội Nghị CBCVC đầu năm

Hôm qua Trường trân trọng tổ chức hội nghị CBCVC đầu năm, đến dự hội nghị có đầy đủ 38 CBGV trường. Tại hội nghị đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo nghị quyết và kế hoạch thực...