Kế hoạch hoạt động tháng 02, năm học 2023-2024

Kế hoạch hoạt động tháng 02, năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Quyết định thành lập Đoàn tham gia HKPĐ cấp huyện

Quyết định thành lập Đoàn tham gia HKPĐ cấp huyện

Lượt xem:

...
Báo cáo sơ kết HKI, năm học 2023-2024

Báo cáo sơ kết HKI, năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Chất lượng Giáo dục cuối HKI

Chất lượng Giáo dục cuối HKI

Lượt xem:

...
Chất lượng hai mặt giáo dục cuối HKI

Chất lượng hai mặt giáo dục cuối HKI

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt động tháng 01, năm học 2023-2024

Kế hoạch hoạt động tháng 01, năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Lịch coi kiểm tra cuối kì I, năm học 2023-2024

Lịch coi kiểm tra cuối kì I, năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra cuối kì I năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra cuối kì I năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Nội dung họp Chuyên môn Tháng 12

Nội dung họp Chuyên môn Tháng 12

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »