Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/QCLV-TH&THCSVBB 20/09/2023 Quy chế, Quy chế làm việc năm học 2023-2024
44/QĐ-TH&THCSVBB 12/09/2023 Quy chế, Quy chế dân chủ nhiệm kỳ 2023-2028
05/QĐ-TH&THCSVBB 01/03/2023 Quy chế, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023