Ra mắt tủ sách “Khắc ghi lời Bác” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Đọc bài viết

http://tuyengiaovinhthuan.vn/index.php/videoclips/video-ra-mat-tu-sach-va-ung-dung-vinh-thuan-khac-ghi-loi-bac/