Thành tích nhà trường 2020-2021

Trong năm học 2020-2021 tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã ra sức thi đua trong công tác quản lý, dạy và học. Nhờ sự đoàn kết, một lòng từ lãnh đạo đến giáo viên năm học qua trường đã gặt hái nhiều thành công. Đạt hạng II thi đua cụm số 3, 21 giáo viên được công nhận GVDG cấp huyện, có 12 sáng kiên được công nhận cấp cơ sở, 9 GV đạt CSTĐ cấp cơ sở, 6GV được tặng giấy khen của  UBND huyện, 2 GV được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh