Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

  • Điện thoại: 0913707728
  • Email: c12vinhbinhbac@vinhthuan.edu.vn
  • Địa chỉ: Ấp Ba Đình - Xã Vĩnh Bình Bắc - Huyện Vĩnh Thuận - Tỉnh Kiên Giang