Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: c12vinhbinhbac2@vinhthuan.edu.vn
  • Địa chỉ: Ấp Ba Đình - Xã Vĩnh Bình Bắc - Huyện Vĩnh Thuận - Tỉnh Kiên Giang