Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
21/KH-UBNDH 22/02/2024 Kế hoạch, Thực hiện chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023
235/KH-PGDĐT 26/10/2023 Kế hoạch, Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ GD THCS năm học 2023-2024
236/KH-PGDĐT 26/10/2023 Kế hoạch, Nâng cao chất lượng GD THCS trên địa bàn huyện VT năm 2023-2024
20/KH-TH&THCSVBB 17/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm học 2023 - 2024
3450/KH-SGDĐT 16/10/2023 Kế hoạch, Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)
19/KH-TH&THCSVBB 07/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023-2024
45-KH/BTGHU 28/09/2023 Kế hoạch, KH tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành GD.
19/KH-TH&THCSVBB 20/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024
154/KH-UBND 18/09/2023 Kế hoạch, Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận (01/1964-01/2024)
15/KH-TH&THCSVBB 01/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
43-KH/BTGHU 31/08/2023 Kế hoạch, Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm học 2023-2024
17/KH-TH&THCSVBB 18/08/2023 Kế hoạch, Kế hoạch về việc Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2023-2024
Trang 1 / 41234»