Ngày thứ ba lớp tập huấn Biên tập viên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 6/6/2019, ngày thứ ba của lớp tập huấn. Lớp tập huấn được nghe Nhà báo Lê Tây Hồ hướng dẫn cho lớp về kỹ thuật chụp ảnh, xử lý ảnh, kỹ năng chọn ảnh đăng trên báo, đài, trang tin điện tử.

Ảnh: Báo cáo viên Nhà báo Lê Tây Hồ hướng dẫn lớp tập huấn

Buổi chiều cùng ngày, lớp tập huấn được nghe báo cáo chuyên đề ” Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội, mốt số giải pháp phòng chống” do đồng chí Võ Thanh Xuân – Uỷ viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện Ủy –  Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Vĩnh Thuận trình bày.

Ảnh: Đồng chí Võ Thanh Xuân – Uỷ viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện Ủy –  Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Vĩnh Thuận báo cáo với lớp tập huấn.