Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30-HD/BTGHU 22/02/2024 Công văn, Hướng dẫn công tác dư luận xã hội năm 2024
279-CV/BTGHU 22/02/2024 Công văn, Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị TW8 khóa XIII"
276-CV/BTGHU 20/02/2024 Công văn, Phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết WT8 khóa XIII và chuyên đề học tập Bác năm 2024
19/PGDĐT-TĐKT 20/02/2024 Công văn, V/v nộp hồ sơ công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2024
4309/SGDĐT-VP 14/12/2023 Công văn, V/v phòng ngừa ngăn chặn những vụ việc liên quan đến "Kẹo lạ"
258-CV/BTGHU 11/12/2023 Công văn, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và Tết Giáp Thình năm 2024
32/LĐLĐ 11/12/2023 Công văn, V/v tuyên truyền đại hội khóa XIII công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
17/NQ-HĐND 29/11/2023 Công văn, V/v điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Thuận
622/UBND-PNV 23/11/2023 Công văn, V/v thực hiện quyết định 2797/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh KG.
360/PGDĐT-VT 09/11/2023 Công văn, V/v triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
647-CV/HU 19/10/2023 Công văn, Vận động xây dựng quỹ "vì người nghèo" và hưởng ứng tháng cao điểm "vì người nghèo".
1984/UBND-NC 18/10/2023 Công văn, V/v Công tác nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đơn vị và địa phương.
Trang 1 / 612345»...Cuối »