Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng lời kêu gọi của BTG Huyện Ủy, LĐLĐ huyện, PGD huyện Vĩnh Thuận. Ngày 22/7/2021, CĐCS Trường đã tổ chức vận động đoàn viên công đoàn hỗ trợ cho những người làm công tác tuyến đầu phòng chống dịch, những người có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ cách ly tại Huyện Vĩnh Thuận. Qua công tác vận động, công đoàn đã tổng hợp và trao phần hỗ trợ của đơn vị cho Trung tâm chính trị Huyện với số tiền là 3.600.000 nghìn đồng, tặng 2 xuất trị giá mỗi xuất 200.000 đồng cho hai người đang cách ly có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong thời gian tới công đoàn tiếp tục vận động đoàn viên hỗ trợ cho các chốt kiểm dịch, tổ tuần tra trên địa bàn xã Vĩnh Bình Bắc. Đây là việc làm thiết thực của đơn vị nhằm góp phần chung tay phòng,chống dịch tại huyện nhà nói chung và xã Vĩnh Bình Bắc nói riêng.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Kết – CTCĐ trường (bìa trái) trao quà cho TTCT Huyện (Đ/c Hà Văn Dũng – P.GĐ TTCT Huyện)