HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN LẦN THỨ XIX, NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của BGD&ĐT về Thông tư ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

     Căn cứ Quyết định số 05 /PGD&ĐT, ngày 17 tháng 01 năm 2024, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc ban hành Điều lệ các môn thi đấu tại Hội Khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XIX, năm học 2023 – 2024;

     Căn cứ thông báo số 11/PGD&ĐT ngày 25/01/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc bổ sung, triệu tập lực lượng phục vụ Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XIX, năm học 2023 – 2024.

     Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Thành lập Đoàn Vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng Vĩnh Thuận lần thứ XIX – năm học 2023 – 2024. Thành phần gồm có Ông Mai Văn Hùng BT – HT, Ông Nguyễn Hoàng Ân P.BT – P.HT, Ông Lê Văn Thông P.HT, Ông Trương Văn Khánh Giáo viên, Ông Danh Thiết Giáo viên, Bà Nguyễn Thị Bích Ngân Giáo viên, Bà Lâm Kiêm Ái Giáo viên, Ông Võ Đô La Giáo viên, Ông Đặng Văn Dừa Giáo viên, Ông Nguyễn Văn Kết Giáo viên, Ông Danh Hòa giáo viên và cùng 40 học sinh trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc tham dự.

Ảnh và bài: Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc