TIẾT HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hoá. Đây là những hoạt động nối tiếp các hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp. Nói một cách hình ảnh thì Hoạt động giáo dục kỹ năng ngoài giờ là chiếc cầu nối giữa công tác giảng dạy trên lớp với công tác giáo dục học sinh ngoài lớp góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.